Leszek Chodor

Autor: Leszek Chodor

 Oprogramowanie inżynierskie na urządzenia mobilne (system Android , iOS, WinPhone)

πRama – Statyka ram płaskich na algorytmie MES, Chodor L. (1987):
                       Chodor L., πRAMA(MES)- kod-zrodlowy-jezyk–C 
                        [oryginalny kod źródłowy w języku C]

πZestal – Zestawienie stali – arkusz kalkulacyjny

                  Chodor-Wykaz-stali + Profile (wgrać do jednego katalogu)
                   

Uwaga:  Aplikacje mobilne  w trakcie modyfikacji do aktualnych wersji systemów operacyjnych.

 

Translate »