Kucz (portfolio) , ,

Detektor zbrojenia PM-650AI firmy PROCEQ- Profometr

Zestaw  sprzętu i zastosowanie

Detektor stosowany jest do oceny zgodności nowych budynków; oceny odporności ogniowej; badanie nieznanych konstrukcji.

Służy do lokalizowania prętów zbrojeniowych i przewodów pod napięciem przed wierceniem, cięciem i rdzeniowaniem. oraz kontroli otulenia betonem prętów zbrojeniowych na:

Na rys.1. pokazano zestaw pomiarowy, który jest złożony z: wózka skanującego oraz jednostki centralnej: dedykowanego komputera.

 

Rys.1. Detektor zbrojenia PROCEQ w gotowości do pracy

Parametry detektora

Parametry detektora pokazano na rys.2.

Rys.2. Zakres pomiarowy detektora zbrojenia

Detektor w pracy

Detektor można używać z poziomu terenu lub rusztowania (rys.3) albo na wysięgniku (rys.4).

Rys.3. Zastosowani wózka skanującego z poziomu rusztowania

Rys.4 Zastosowanie wózka na wysięgniku systemowym

 

 

Translate »