1. Wstęp – Kombinacje obciążeń (2 godz))
  2. Klasy przekrojów stalowych    (1 godz)
  3. Podstawowe elementy konstrukcji stalowych (2 godz)
    3.1.  Wymiarowanie elementów osiowo  ściskanych z uwzględnieniem współczynnika wyboczenia.
    3.2. Wymiarowanie elementów jednokierunkowo zginanych z uwzględnieniem współczynnika zwichrzenia. Program LTBEAM
  4. Wybrane połączenia konstrukcji stalowych (2 godz)

          4.1. Połaczenia śrubowe
         4.2. Połączenia spawane

Zaliczenie:

  • Obecności (limit nb 30% *4 = 1 nieobecność) , przy drugiej zasadniczo ndst, ale po rozmowie; przy trzeciej nieobecności bezwzględne ndst – bez negocjacji.
  • Wybrane zadania z zakresu 1+2+3+4 na kolokwium z wykładu   -> ocena z wykładu.
Translate »