Klasy ciągliwości stali do zbrojenia betonu

Ważnym parametrem stali zbrojeniowej jest ciągliwość, związana z jej plastycznością. Ciągliwość stali zbrojeniowej jest zdolnością do uzyskiwania znacznych odkształceń bez wyraźnego przyrostu naprężeń po przekroczeniu granicy plastyczności. Zjawisko to nabiera współcześnie dużego...
Comments : 0
Translate »