Przekrycia strukturalne

Przekrycia strukturalne są prętowymi systemami zadaszenia, w których pręty pasów i krzyżulców tworzą przestrzenny wzór sieci (struktury) krystalograficznej od której wywodzi się nazwa konstrukcji.  z podobieństwa konstrukcji do budowy molekularnej wywodzi o lekkości, dużej sile i pros
Comments : 0
Translate »