Materiały pomocnicze do ćwiczeń

ćwiczenia obejmują wykonanie dwóch zadań:

Z1  Projekt kratownicy statycznie wyznaczalnej (systemu szeregowego) dla ustaloego wskaźnika niezawodności β .
 Z2 Projekt ramy portalowej (systemu mieszanego z puktu widzenia niezawodności)

[  Teoria: Elementarz niezawodności konstrukcji) ] 

Literatura:

A  Podstawy

[A1] Kowal Z., Probabilistyczna optymalizacja nośności i niezawodności  prętowych konstrukcji przestrzennych, Short Papers, ZK2014 – Konstrukcje metalowe / Metal Structures, Kielce-Suchedniów (2014),
[http://zk2014.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/ShortPapersZK2014/1/KowalZ.,Probabilistyczna….pdf -dostępne (2014-10-20)]

[A2] Biegus A., Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych, PWN, Warszawa-Wrocław (1999)
[http://www.kkm.pwr.wroc.pl/BIBLIOTEKA/BiegusA.-Probabilistyczn analiza.pdf -dostępne (2014-10-20]

B   Polecane do opracowania haseł πWiki

[B1] Ditlevsen O., Madsen H.,O. ,  Structural Reliability Methods, Technical University of Denmark, 2007,
[http://od-website.dk/books/OD-HOM-StrucRelMeth-Ed2.3.7.pdf -dostępne (2014-10-20)]
 [strona domowa Prof Ove Ditlevsen] pieczęć x3,8cm [serwer Chodor-Projekt]

[B2] Sudret B., Der Kiureghian A., Stochastic Finite Element Methods and Reliability. A State-of-the-Art Report, Report No. UCB/SEMM-2000/08, Univesrsity of California, Berkeley, (2000), [http://www.ibk.ethz.ch/su/publications/Reports/SFE-report-Sudret.pdf – dostępne (2014-10-20)]

[B3] Sørensen J., D., Structural Reliability Theory And Risk Analysis, Lectures of Aalborg University (2004),
[http://www.citg.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/CiTG/Over_de_faculteit/Afdelingen/Afdeling_Waterbouwkunde/sectie_waterbouwkunde/people/personal/gelder/publications/citations/doc/citatie215.pdf – dostępne (2014-10-20)]

[B4] Vacarenau R., Aldea A., Lungu D., Structural Reliability and Riks Analysis. Lecture notes, Technical University of Civil Engineering of Bucharest, (2007), 
[http://civile.utcb.ro/ccba/srracourse.pdf- dostępne (2014-10-20)]

[B5] Stocki  R., Niezawodnościowa optymalizacja konstrukcji prętowych w zakresie dużych przemieszczeń. Teoria i program komputerowy, Prace IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Praca doktorska, Warszawa, 1999. [http://bluebox.ippt.pan.pl/~rstocki/Dok.pdf – dostępne (2014-10-20)]

[B6] Stocki R., Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów techologicznych, Prace IPPT 2/2010. Rozprawa habilitacyjna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2010 [http://rcin.org.pl/Content/6731/WA727_9320_56369-2-2010_Analiza-niezawodnosci.pdf – dostępne (2014-10-20)]

 [B7] ReliaSoft,  Reliability Analysis Software Product , 2014, 
[http://www.reliasoft.com/downloads.htm?gclid=CL76lcSgt8ECFSXKtAodRBwAQA- dostępne (2014-10-20)]

[B8] Grandhi R., V., Wang L., Structural Reliability Analysis and Optimization: Use of Approximations, NASA, 1999,  [https://archive.org/details/nasa_techdoc_19990049421 – dostępne (2014-10-20)]
[B9] Kamiński M.,
A generalized version of the perturbation -based stochsitic finite difference method for elastic beams, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 47, 4, pp. 957-975, Warsaw 2009

[B10] Kamiński M, Zagadnienia stateczności wybranych konstrukcji inżynierskich o parametrach losowych,  ( w tym uwagi o funkcjonałach stochastycznych)

C Przyczynki

[C1] Chodor L., Stochastyczna metoda elementów skończonych w zagadnieniach losowej mechaniki konstrukcji, Mat. XXXIV Konf. Nauk., KILiW PAN i KN PZITB, Wrocław-Krynica (1988)

[C2] Chodor L., Dziubdziela W., Kowal Z., Współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji poddanej wielookresowym obciążeniom stochastycznym, Mat. XXXV Konf. Nauk., KILiW PAN i KN PZITB, Wrocław-Krynica (1989)

[C3] Chodor L., Algorytm szacowania losowych odpowiedzi systemów konstrukcyjnych przy użyciu stochastycznej metody elementów skończonych, Mat. IX Konf Metody Komputerowe w Mechanice, Kraków-Rytro (1989)

[C4] Chodor L., Discretization of Structures in the Stochastic Finite Element Method, Mat. X Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Świnoujście  (1991)

[C5] Chodor L., Bijak R., Analiza wrażliwości konstrukcji w stochastycznej metodzie elementów skończonych,  Mat. XLII Konf. Nauk., KILiW PAN i KN PZITB, Kraków-Krynica (1996)

[C6] Chodor L., Bijak R., Sensitivity analysis of initially curved thin-walled bars, Statyba (1997)

[C7] Chodor L., Bijak R., Kołodziej G., Wrażliwość konstrukcji nieliniowych, Mat.Konf. Nauk., KILiW PAN i KN PZITB, Krynica (1997)

[C8] Chodor L., Bijak R., Wrażliwość na imperfekcje prętów cienkościennych z połączeniami podatnymi, Mat. Konf. Thin Walled Structures, Szklarska Poręba (1998)

[C9] Chodor L., Bijak R., Stochastic finite element analysis of 3D thin-walled structures, Proc. Conference CMM-2013 – Computer Methods in Mechanics, Poznań (2013)

Translate »