Chodor-Projekt

Imperfekcje łukowe łuków [R3-6]

Imperfekcjami łukowymi mogą być również obarczone pręty z nominalną krzywizną, czyli łuki. W tab. 3.4.  zamieszczono imperfekcje projektowe łuków zalecane przez [zotpressInText item=”{FQDPGZ2I}”], które można przyjąć w przypadku prowadzenia analizy uproszczonej, to znaczy wówczas gdy nie stosuje się metody alternatywnej ( p. pkt 3.6 ). W przypadku łuków poprzez odwrócenie korelacji ($ref{2.2}$) można określić dopuszczalne tolerancje wykonania łuków $n_w =n_p \cdot \gamma_i \approx 2 \cdot n_p$. Tolerancją wykonania łuku jest odchylenie wykonanej osi łuku od przebiegu projektowanego.

Tab. 3.4. Kształt i amplitudy imperfekcji projektowych łuków $n_p=\tfrac{L}{e_0}$ [zotpressInText item=”{FQDPGZ2I}”]

Exit mobile version