Chodor-Projekt

Etyka chrześcijańska, a współczesna architektura i inżynieria

Św Tomasz z Akwinu w komentarzu pracy  [zotpressInText item=”{GK3R63NC}”] analizuje cztery porządki etyki chrześcijańskiej.

Porządek pierwszy – naturalny  jest niezależny od teologii moralnej . Św Tomasz wyraźnie stwierdza, że filozofia i porządek naturalny obejmuje cały zakres nauk spekulatywnych, fizykę, matematykę i metafizykę. Ten porządek odkrywamy, ale go nie tworzymy – on „naturalnie” jest.

Logika lub filozofia racjonalna rozważa porządek drugiego rodzaju, to znaczy taki, który rozum ustanawia dzięki swojej aktywności, gdy rozważa porządek w rzeczach, wewnętrzne uporządkowanie rozważanych części , konkluzji do przesłanek.

Trzeci porządek to filozofia moralna dotyczy porządków aktów woli.

Czwarty porządek, który jest konstytuowany przez rozum wobec rzeczy zewnętrznych, odnosi się do nauk mechanicznych.

Rozróżnienia te przeprowadza się w tym celu, aby wyjaśniało naturę filozofii moralnej, której właściwym zadaniem ma być rozważanie „ludzkich działań, tak, jak one są uporządkowane wzajemnie wobec siebie i do celu.

Twierdzenie, że porządek moralny ufundowany jest na porządku naturalnym) oraz, że etyka zakłada filozofię naturalną , w tym znaczeniu, że każdy , aby wiedzieć , co powinniśmy czynić lub kim być musi  najpierw stać się metafizykiem , to słuszne byłoby odsunięcie takiego przekonania jako dziwacznego [zotpressInText item=”{GK3R63NC}”]

Współczesna architektura i inżynieria pozostaje właśnie w porządku pierwszym (naturalnym) i trzecim etyki chrześcijańskiej.

 

Literatura

[zotpressInTextBib style=”apa” sortby=”author” sort=”ASC”]

Exit mobile version