Etyka Architekta i Inżyniera. Dziedzictwo a współczesność

Etyka architekta i inżyniera jest pojęciem, które zdefiniowano w Europejskim Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów [zotpressInText item=”{3ZRBWVT4}”]. W istocie uregulowanie współczesne jest zgodne z  ideami  wyrażonymi już  poprzedniej erze.

W Księdze Wyjścia [zotpressInText item=”{S36IRU7Q}”] [ Wyj 23] czytamy ważny, zapewne najważniejszy  nakaz dla działalności osób zaufania publicznego jakimi są Architekci i Inżynierowie:
1 Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. 2 Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. 3 A także w procesie nie miej względów dla bogatych. (…) 6 Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. 7 Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. 8 Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych. 9 Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie”.

Jakże aktualne i ważne słowa wypowiedziane  pne. Europejski kodeks etyki Architekta zawiera takie idee, wyrażone jedynie innymi słowami.

Piśmiennictwo

[zotpressInTextBib style=”apa” sortby=”author” sort=”ASC”]

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »
%d bloggers like this: