Niezawodność konstrukcji – przybliżona optymalizacja

Niezawodność rozumiana jako zagadnienie losowe, jest problemem numer jeden współczesnej techniki [1]. Rozwój informatyzacji, zaawansowanych algorytmów i programów obliczeniowych powoduje, że analiza problemów, budownictwa i konstrukcji bez uwzględnienia natury losowej zachowania systemów nie może być akceptowana. Ze względu na złożony proces utraty zdolności konstrukcji  do bezawaryjnej pracy w przyjętym okresie pracy – duże znaczenie mają przybliżone metody obliczania i optymalizacji niezawodności. 

Uproszczone metody analizy problemów matematyki i mechaniki są w większości metodami małego parametru, to znaczy fundamentalnej idei matematyki analizy asymptotycznych zachowań modelu, często nazywanej metodą bifurkacji  a  w teorii niezawodności konstrukcji nazywanej metodą perturbacji lub zaburzeń. W metodach tych model problemu nielinowego przedstawia się w postaci szeregu potęgowego, w którym dwa pierwsze wyrazy są rozwiązaniem problemy liniowego. 

Inną, równie często stosowaną metodą jest metoda półodwrotna (zgadywania, iteracyjna) , w której rozwiązanie problemu nieliniowego polega na odejściu od prób rozwiązania problemu w kwadraturach, a rozwiązania poszukuje się stopniowym przybliżaniem się do dokładnego rozwiązania, poprzez przyjęcie (zgadnięcie) przypuszczalnego rozwiązania i sprawdzenie czy sprawdza nieliniowe warunki zadania.

W losowej mechanice i analizie konstrukcji metodę półodwrotną używa się wraz z metodami symulacyjnymi (mote Carlo), w których próbne rozwiązania losuje się ze  zbioru rozwiązań uwarunkowanych statystycznie.

Hasło w opracowaniu - to są dopiero zdania wstępne .................................................

1. Kovalenko I.,N., Nakonecnyj A., N., Pribliżenyj rascet i optyimizacija nadeznosti, Naukova dumka Kijev, 1989

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »