Metoda Monte- Carlo, a zagadnienie brzegowe teorii sprężystości [N]

Metoda Monte- Carlo jest metodą statystycznych symulacji, chętnie używaną do szacowania niezawodności systemu. Metodologią wynikającą w skonstruowaniu procesu losowego, którego charakterystyki są szukanymi wielkościami dla zadania deterministycznego. Najprostszym przykładem zastosowania symulacji numerycznych do roziwązania zadania deterministycznego jest wyznaczenie pola powierzchni danej figury o dowolnie skomplikowanym kształcie lub rozwiązanie ukłądu równań algebraicznych

[artykuł w opracowaniu]

Literatura

Pobiedrija, B. E. (1981). Cislennyje metody w teorii uprugosti    i    plasticnosti. Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta.

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »