Liczba ewakuacyjnych klatek schodowych

Zgodnie z Rozporządzeniem o warunkach technicznych budynków: W budynku wysokim  W i wysokościowym  WW powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym, odpowiadającym odrębnym wymaganiom. W budynku niskim N i średniowysokim SW wystarcza jedna ewakuacyjna klatka schodowa. W budynku wysokim W niezawierającym strefy pożarowej ZL II dopuszcza się stosowanie tylko jednej klatki schodowej, jeżeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2. Współcześnie zaleca się przeprowadzenie symulacji pożaru CFD  i na tej podstawie takiej analizy dobranie parametrów poziomych i pionowych dróg pożarowych., a następnie w razie konieczności wystąpienie o odstępstwo od ogólnych warunków ochrony pożarowej budynku określonych w Rozporządzeniu.

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »