Chodor-Projekt

Projektowanie przeniesione z Polskie Inwestycje, sp.j.

Pracownia Projektowa  Chodor-Projekt  poprzez osobę Leszka Chodor jest kontynuatorem kultury i doświadczeń w projektowaniu obiektów inżynierskich i architektoniczno-budowlanych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe LZKComputer, sp z o.o. w Kielcach oraz Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt, sp.z o.o. w Kielcach (obecnie BPB, sp. z o.o.) .

W związku z przekształceniem spółki Polskie Inwestycje, sp.j. Grażyna i Leszek Chodor
w dniu 1 sierpnia 2014 roku nastąpiło całkowite przejęcie przedmiotu  projektowania i ekspertyz architektoniczno- budowlanych przez obecną spółkę Chodor-Projekt, sp.z o.o.

Wraz z przejęciem przedmiotu projektowania została dokonana darowizna dwóch zarejestrowanych znaków towarowych:

 

Od 1994 roku, a w ramach spółki Chodor-Projekt, sp.z o.o. od 1 sierpnia 2014 prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, inżynierskich i infrastrukturalnych.

Analizy wykonalności inwestycji oraz projektowanie prowadzimy na wszystkich etapach: koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz projekty produkcyjne/warsztatowe, oraz wszystkich branżach: technologia – architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne.

Dokumentację opracowujemy w innowacyjnej technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku BIM 3D+ [np Revit, Bentley V8i]

Portfolio

Zespół projektowy jest każdorazowo dobieramy w zależności od wielkości i specyfiki obiektu oraz wymagań Inwestora lub Zamawiającego. Współpracujemy z przodującymi Architektami i Inżynierami w Polsce, co umożliwia obsługę projektową dużych inwestycji, przy krótkim czasie reakcji.

 

Exit mobile version