Etyka Architekta i Inżyniera. Dziedzictwo a współczesność

Etyka architekta i inzyniera jest pojęciem, które jest regulowane w Europejskim Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów (Rada Architektów Europy (ACE), 2005).

W Księdze Wyjścia (Romaniuk, 1997) [ Wyj 23] czytamy ważny, zapewne najważniejszy  nakaz dla działalności osób zaufania publicznego jakimi są Architekci i Inżynierowie:
1 Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. 2 Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. 3 A także w procesie nie miej względów dla bogatych. (…) 6 Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. 7 Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. 8 Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych. 9 Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie”.

Jakże aktualne i ważne słowa wypowiedziane  pne. Europejski kodeks etyki Architekta zawiera takie idee, wyrażone jedynie innymi słowami.

Piśmiennictwo

Rada Architektów Europy (ACE). (2005, października). Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Architektów. Retrieved October 17, 2016, from http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/europejski_kodeks_etyki_zawodowej_architektow.pdf
Romaniuk, K. (Ed.). (1997). Pismo święte starego i nowego testamenu. Wydanie z okazji roku wiary 2012/2013. Kraków: Wydawnictwo M.
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »
%d bloggers like this: