Belki żelbetowe

Artykuł w trakcie edycji Belki obok płyt są najczęściej stosowanymi elementami konstrukcji żelbetowych. Klasyczna definicja belki jest w przypadku konstrukcji żelbetowych osłabiona i obejmuje krótkie pręty długości L>3h. Elementy krępe (dla $L\le 3h$) są nazywan...
Comments : 0

Pręty cienkościenne

Pręty cienkościenne są ważną klasą prętów współczesnych konstrukcji, szczególnie konstrukcji stalowych oraz w analizie globalnej obiektów żelbetowych: mostów skrzynkowych lub budynków wysokich. Analiza konstrukcji prętowych z użyciem teorii prętów cienkościennych praktycznie ...
Comments : 0

Zginanie pręta: czyste, proste, poprzeczne, ukośne

W literaturze można znaleźć liczne definicje pojęcia rodzajów zginanie: czyste, proste, poprzeczne, ukośne. Często pojęcia te są jednak nieścisłe i wzajemnie niespójne.  Poniżej przytaczamy spójne definicje rodzajów zginania pręta. Zginanie jest definiowane następująco: w...
Comments : 0
Translate »