Metoda imperfekcyjna wymiarowania pręta stalowego

W pracy rozwiązano zagadnienie oszacowania równoważnej amplitudy dla postaci wyboczenia bocznego (zwichrzenia). W ten sposób została otwarta droga do stosowania metody imperfekcyjnej wymiarowania prętów stalowych (słupów i belek) bez potrzeby wyznaczania współczynników wyboczeniowych,
Comments : 0
Translate »