Oddziaływania dynamiczne i zmęczeniowe suwnic

Oddziaływania   dynamiczne $F_{dyn}$ w praktyce inżynierskiej są zastępowane równoważnymi odddziaływaniami statycznymi, $F_{stat}$ o takiej wartości, by efekt tego oddziaływania (odpowiedź systemu) był taki jak po zadziałaniu obciążenia dynamicznego. Stosuje się prostą zależność: $$\b
Comments : 0
Translate »