Element skończony węzła podatnego

Element z połączeniem podatnym traktujemy analogicznie do elementu skończonego pręta pomiędzy węzłami. W ten sposób można korzystać ze standardowych programów metody elementów skończonych. Na rys. 1 pokazano model elementu (e) z węzłami podatnymi <1> i <2>, oznaczonymi sym
Comments : 0
Translate »