Element skończony węzła podatnego

Element z połączeniem podatnym traktujemy analogicznie do elementu skończonego pręta pomiędzy węzłami. W ten sposób można korzystać ze standardowych programów metody elementów skończonych.

Na rys. 1 pokazano model elementu (e) z węzłami podatnymi <1> i <2>, oznaczonymi symbolami sprężyn ze stopniami swobody wewnątrz pręta – indeks górny (i) oraz na zewnątrz pręta – indeks górny (e). Zależność pomiędzy momentami zginającymi w węzłach i zewnętrznymi kątami obrotu można zapisać w postaci [1]:

$\left[ \begin{array} {c} \delta_1\\ \delta_2 \end{array} \right]$, $\left[ \begin{array} {c} M_1\\ M_2 \end{array} \right]=
\left[ \begin{array} {cc} a_1 & a_2\\ a_3 & a_4 \end{array} \right]$

 gdzie: $\beta=(k_{11}+r_1)\cdot(k_{22}+r_2)-k_{12}k_{21}$ ;

Artykuł w trakcie edycji ! 

Literatura
1. Ho W., M., G., Chan S.,L., Semi-bifurcation and bifurcation analysis of flexibility connected steel frames, J, Struct.Engng. ASCE, 1991, 120(6), p.1703-1717

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »