Elementarz niezawodności konstrukcji. Przykłady

Niniejszy artykuł stanowi Część 5  cyklu Elementarz niezawodności konstrukcji. W całym cyklu artykułów zachowano ciągłość numeracji:  wzorów i ilustracji. Numeracja rozdziałów jest odrębna dla każdej części. Zamieszczono wybrane przykłady rachunkowe obliczenia niezawodności konstrukcj
Comments : 0

Imperfekcje i ich źródła [R2-1]

 R1 ⇐   [R2-1]   ⇒ R2-2 Omówiono  klasyfikację i żródła imperfekcji konstrukcji. Klasyfikacja imperfekcji Niedoskonałości systemu konstrukcyjnego i jego elementów, czyli odstępstwa od stanu idealnego, są nazywane imperfekcjami i mają swoje źródło w niedoskonałej technologii przygotowa
Comments : 0

Rozdział 4: Podstawy uogólnionej metody imperfekcyjnej

Niniejszy artykuł jest 4 rozdziałem podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się na autora i źródło: Leszek Chodor, (2019), Imperfekcyjna metoda  projektowania konstrukcji, Encyklop
Comments : 0

Stateczność przestrzenna budynków żelbetowych

Wielokondygnacyjne budynki żelbetowe wykonywane są jako średniowysokie (rys.1), ale coraz częściej wypierają konstrukcję stalową w budynkach wysokich i wysokościowcach (np. rys.2). Szczególnie w wysokich budynkach istotna jest stateczność przestrzenna, a przede wszystkim skrętna, to z
Comments : 0

Współczynnik wyboczeniowy. Geneza i mit

Geneza współczynnika wyboczeniowego rozpoczyna się już w IX wieku pracą . Teoria sformułowana w tej pracy została podstawą praktyki normalizacyjnej w wielu krajach, a m in.: 1) podejście jest podstawą brytyjskich norm od prawie 100 lat (w odmianie );  2) przedstawił wersję używaną we
Comments : 0
Translate »