Projektowanie zrównoważone. Mit czy konieczność

W pracy Kamionka L, Chodor L.,  Projektowanie zrównoważone- Mit czy konieczność   pokazano, że  problem budownictwa energoszczędnego  i projektowania  jest wielowymiarowym zagadnieniem, obejmującym również aspekty społeczne , ale w Polsce jest sprowadzany do szczątkowej wersji...
Comments : 0
Translate »